Reuni

Ordre del dia: -Tractar de les activitats del curs pendents de ser tractades (festa primavera, sortida anual i Fest