L’AMPA organitza i gestiona les activitat extraescolars de l’escola fora de l’horari lectiu, adreçades a alumnes i familiars.