Què és l’AMPA Betúlia?

 • L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Betúlia de Badalona, formada per tots els pares i mares dels alumnes d’aquest centre que han decidit pertànyer a l’associació.

Quins serveis ofereix l’AMPA a les famílies?

 • L’AMPA representa a les famílies de l’escola davant la direcció i el Consell Escolar. Ens podeu plantejar qualsevol tema, queixa, suggeriment relacionat amb el funcionament de l’escola.
 • L’AMPA organitza i gestiona les activitats extraescolars de l’escola fora de l’horari lectiu, adreçades a alumnes i familiars (bàsquet, patinatge, ioga, escacs, ping-pong…). Cal no confondre aquestes activitats amb les activitats extraescolars que organitza l’escola dins de l’horari lectiu.
 • L’AMPA organitza i gestiona un conjunt de festes i esdeveniments per promoure les relacions entre les famílies i la vida cultural i social de l’escola: sortides de cap de setmana, concerts, concursos, festes esportives, etc…
 • L’AMPA organitza actes informatius, com poden ser xerrades i conferències adreçades als pares i mares sobre els diferents aspectes d’interès relacionats amb l’educació dels nostres fills.

Qui és la Junta Directiva?

La Junta Directiva és l’òrgan gestor de l’associació i està formada per pares i mares voluntaris designats a l’Assamblea General, que durant un periòde de quatre anys es comprometen a desenvolupar els objectius de l’associació. La composició de la junta d’enguany és la següent:

 • Jose Rocha- President
 • Gabriele Cattaeno – Vicepresident
 • Jéssica Díaz – Secretària
 • Arola Vázquez- Vocal
 • Briseida Soler- Vocal
 • Carmen Martin- Vocal
 • Cristina López – Vocal
 • Eva Serra- Vocal
 • Jaume Campmany- Vocal
 • Jordi Alférez- Vocal
 • Marta Dueñas- Vocal
 • Laia Micó- Vocal
 • Marta Latorre- Vocal
 • Marta Vergés- Vocal
 • Montse Martinez – Voca
 • Neus Ruiz- Vocal
 • Rubén Cabrera- Vocal

 

Quins són els Objectius de l’associació?

L’AMPA s’encarrega de representar i donar suport a les famílies de l’escola així com de promoure i organitzar activitats destinades tant a pares i mares com a alumnes.

Així doncs, els objectius de l’associació, segons indica l’article 3r dels estatuts són:

 • a) Donar suport i assistència als membres de l’Associació i, en general, als pares, mares i tutors, professors i alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • b) Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en les activitats i la gestió del centre.
 • c) Assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.
 • d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.
 • e) Fer o vetllar perquè es facin activitats amb què el centre, mitjançant la creació i la promoció de fons per a beques, bosses d’estudis, estímuls i ajudes, pugui desenvolupar un treball social eficaç entre els alumnes que ho necessitin.
 • f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 • g) Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 • h) Promoure i gestionar tota mena d’activitats fisicoesportives, socials i culturals adreçades als familiars i alumnes del centre.

Quina és la quota d’associat?

La quota d’associat és de 50 € anuals per família amb 1 fill/a i 60 € anuals a partir de 2 fills.  Aquesta quota es decideix a l’Assemblea General, que es celebra habitualment a mitjans d’octubre, i es cobra per domiciliació bancària a finals d’octubre-novembre.